Czym jest PMI?

PMI (Project Management Institute) istnieje od 1969 roku skupiając ponad 700.000 członków działających niemalże w każdym kraju na świecie. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit zrzeszającą praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. http://pmi.org.pl/.

Co to jest Junior Camp?

Junior Camp to charytatywny program organizacji kolonii dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym. Podczas obozu dzieci uczą się języka angielskiego (codzienne 3-godzinne lekcje prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów), a także biorą udział w licznych warsztatach, grach i aktywnościach prowadzonych przez wolontariuszy. Ponadto organizowane są zajęcia dotyczące zarządzania projektami, które dostosowane są do wieku uczestników.

Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny dzieci, zwiększenie ich zdolności do radzenia sobie ze stresem oraz zmniejszenie poziomu towarzyszącego im napięcia i często agresji. Każdy obóz ma swój temat przewodni zgodnie z którym dzieci przygotowują swój autorski projekt.

Historia akcji

Idea organizacji obozu letniego dla dzieci pochodzi od gdańskiego oddziału Project Management Institute (PMI). Pierwsza letnia edycja tej inicjatywy odbyła się w 2004 roku, w 2010 roku dołączono do niej także edycję zimową.
Celem akcji było (i nadal nieustannie jest)  umożliwienie grupie ok. 30 dzieci w wieku 9-13 lat, pochodzącej z terenu województwa pomorskiego wzięcia udziału  w obozie pod nazwą ” English Camp” .

W marcu 2016 oddział gdański  zgodził się wesprzeć swoim doświadczeniem oddział  kujawsko-pomorski by również dzieci z tego regionu mogły jechać na obóz.

Uzgodniono, że dzieci z regionu kujawsko-pomorskiego podają na obóz razem z dziećmi z pomorza, a oddział kujawsko-pomorski zbierze środki na wypoczynek swoich podopiecznych.